Obchodní podmínky

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.sitiniti.cz je:

Eva Marešová, IČ: 87548038, DIČ: CZ7957095850, se sídlem Ochoz u Brna 624e, 66402.

e-mail: objednavky@sitiniti.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Zboží:

Sortiment internetového obchodu www.sitiniti.cz tvoří látky ze 100% bavlny, galanterie, doplňky pro textilní tvorbu, knihy a hotové textilní výrobky. Fotografie zboží je pořízena tak, aby barevné provedení co nejvíce odpovídalo skutečnosti, fotografie látek jsou doplněný o měřítko v centimetrech. Skutečná barevnost látek se může lišit i vzhledem k nastavení monitoru. Na přání zasíláme vzorky látek.

Cena zboží:

Uvedená cena zboží je včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Není-li uvedeno jinak, slevy na zboží nelze vzájemně kombinovat.

Nákup a objednání zboží:

Po vložení zboží do košíku lze přistoupit k Objednání, které lze učinit po přihlášení na zákaznický účet nebo bez registrace jako "rychlou objednávku". Po zvolení způsobu dodání a platby je zobrazen přehled objednaného zboží, přehled cen a poplatků a dále potvrzení objednávky. Objednávka nabývá účinnosti po „Potvrzení objednávky“.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že neobdržíte po odeslání objednávky potvrzující email, Vaše objednávka nebyla správně odeslána a nemůže být realizována.

Zákazník je o stavu své objednávky průběžně informován pomocí elektronické pošty.

Platba:

Platba při převzetí zboží – dobírka – zásilku odešleme nejpozději do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
Platba předem – bankovním převodem – zásilku odešleme nejpozději do 14 pracovních dnů po připsání peněžních prostředků na náš bankovní účet. Platbu převodem na náš bankovní účet lze uskutečnit v CZK nebo v EUR (zákazníci ze Slovenska).

Číslo účtu – český zákazník (CZK): 2800157937/2010
Číslo účtu – slovenský zákazník (EUR): 2800645949/8330 (platbu zadejte jako běžnou slovenskou platbu v EUR)
 
Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky (viz potvrzující email)

Platební metoda PlatímPak je poskytována společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).


Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny zboží nakupujícím a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží tak, že Banka poskytne nakupujícímu pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet prodávajícího.

V případě, že nakupující využije službu PlatímPak nabízenou prodávajícím a poskytovanou Bankou, je nakupující povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Nakupující uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak nakupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.


Nakupující bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

Odeslání zboží:

Zboží balíme tak, aby nedošlo k jeho poškození a zasíláme prostřednictví zvoleného přepravce. Zboží, které je v době uskutečnění objednávky skladem, zasíláme nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky (u dobírky) nebo od připsání platby na náš účet (platba předem). U zboží na objednávku budete informování o dodací lhůtě prostřednictvím e-mailu.

Přehled přepravců a ceny za přepravu najdete zde

Doklad o koupi:

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zasláním daňového dokladu prostřednictvím e-mailu. Daňový doklad bude zaslán v elektronické podobě na e-mail uvedený v objednávce.

Převzetí zásilky, odstoupení od smlouvy a vrácené zboží:

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je balík nepoškozený. Otevřený nebo poškozený balík kupující nesmí od přepravce převzít. V opačném případě již nelze uplatnit reklamaci na poškozené zboží!  

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, tato lhůta běží ode dne převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího e-mailem na adrese objednavky@sitiniti.cz

Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Nelze vrátit zboží použité, střižené na přání, prané či nějak poškozené a zboží objednané na zakázku.

Nelze vrátit velkoobchodní balení (třešňové pecky, celé role látek za velkoobchodní cenu). V případě nepřevzetí zásilky je účtován manipulační poplatek 150,-

Zboží je kupující povinen odeslat zpět prodávajícímu úplné a nepoškozené a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Adresa pro zaslání zboží: Eva Marešová, Ochoz u Brna 624E, 66402

Zboží nelze zaslat zpět na dobírku!

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu přijaté platby, včetně nákladů na dodání zboží  spotřebiteli  a to ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání  zboží.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od doby, kdy mu bylo doručeno vrácené zboží a to způsobem, na kterém se s kupujícím dohodne.

Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

Záruka a reklamace:

Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba (ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Po převzetí zásilky je zákazník povinen bez prodlení zkontrolovat dodané zboží. Reklamace se uplatňují prostřednictvím e-mailu na objednavky@sitiniti.cz Při reklamaci prosím uvádějte číslo faktury. V případě oprávněné reklamace či odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující právo na úhradu nákladů spojených s reklamací.

Zrušení objednávky prodávajícím:

Zrušení objednávky je možné pokud:

  • Zboží není na skladě a není možné další naskladnění. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet.
  • Neproběhla platba za zboží ve lhůtě 7 dnů od uskutečnění objednávky.

Zákazník je vždy předem informován o důvodu zrušení objednávky a zároveň je mu navrhnuto alternativní řešení pro vyřízení objednávky (např. prodloužení expediční doby, náhradní zboží, aj.)

Tyto obchodní podmínky jsou platné v uvedeném znění s účinností od 19/7/2014.